Правила на бонусната програма на служба за поръчка на автомобил «Максим»

1. Правилата са адресирани до всеки потребител на мобилното приложение «Максим: поръчай автомобил», те са официално предложение на служба «Максим» и съдържат всички условия на бонусната програма.

2. Термини, използвани в правилата:

2.1. Участник - потребител на мобилното приложение «Максим: поръчай автомобил».

2.2. Нов участник - потребител, който за първи път инсталира приложението «Максим: поръчай автомобил», по-рано не е извършвал през приложението поръчки от своето мобилно устройство или телефонен номер и не е активирал промокодове на служба «Максим».

2.3. Промокод е последователност от букви и цифри, генерирана в приложението за обмяна между участниците на бонусната програма. Промокодът е идентификатор на своя изпращач и получател, на предоставяния бонус и участието в промоциите на служба «Максим». За активиране на промокода е необходимо той да бъде въведен в съответното поле в приложението «Максим: поръчай автомобил».

2.4. Бонусна рубла - условна единица, изчислявана в рубли на РФ (1 бонусна рубла е равна на 1 рубла на РФ), която може да бъде използвана като отстъпка до 30% за заплащане на пътуване. Бонусните рубли не подлежат на обмяна срещу парични средства и имат ограничен срок на ползване, установен от настоящите правила.

2.5. Лична сметка — формирана от служба «Максим» виртуална сметка на потребителя на приложението «Максим: поръчай автомобил», в която се фиксират авансовите плащания и паричните средства, удържани или начислени за заплащане на пътуване.

3. Видове бонуси:

3.1. «Първи бонус». Нов участник въвежда в приложението «Максим: поръчай автомобил» промокод, взет от рекламните материали на служба «Максим». След успешното активиране на промокода по неговата сметка се начисляват 100 бонусни рубли, които може да се използват за заплащане на пътуването в рамките на 90 дни от момента на начисляването на бонуса.

3.2. «Подари на приятели». Участник генерира в приложението «Максим: поръчай автомобил» персонален промокод и по различни начини го предава на нов участник. След активиране на промокода в приложението на своето мобилното устройство новият участник получава 100 бонусни рубли. Участникът получава 100 бонусни рубли за всяко успешно активиране на неговия персонален промокод от нови участници при условие, че новите участници са направили в рамките на 90 дни минимум три пътувания, създадени през приложението «Максим: поръчай автомобил». Бонусните рубли се начисляват по личната сметка на потребителите и могат да бъдат използвани за заплащане на поръчка в рамките на 90 дни от момента на захранването на сметката.

3.3. «Промоционален промокод». Потребител на приложението «Максим: поръчай автомобил» получава промокод за участие в промоция на служба «Максим». След активиране на промокода той става участник на промоцията. Бонусни рубли за активиране не се начисляват.

3.4. «Награден промокод». Потребител на приложението «Максим: поръчай автомобил» получава промокод като награда по резултати от участието в промоция на служба "Максим". След активиране на промокода бонусните рубли се начисляват по личната сметка на потребителя и могат да бъдат използвани за заплащане на пътуване. Количеството на бонусните рубли и срокът за тяхното използване се определят от условията на промоцията.

3.5. «Благодаря от Сбербанк». Титуляр на карта, издадена от банката, обменя бонуси «Благодаря» за купон на служба «Максим» на сайта на програмата «Благодаря от Сбербанк» (https://spasibosberbank.ru/actions/taksi-so-skidkoj-do-30-pora-ehat/) и получава персонален промокод, който активира в приложението «Максим: поръчай автомобил». След активирането в личната сметка на потребителя се начисляват бонусни рубли. 1 бонус «Благодаря» е равен на 1 бонусна рубла. Те могат да бъдат използвани за заплащане до 30% от стойността на пътуване. Всеки титуляр на карта на Сбербанк, който използва приложението «Максим: поръчай автомобил», може да обменя бонуси за бонусни рубли.

4. Служба «Максим» информира за правилата, сроковете, условията на бонусната програма в приложението «Максим: поръчай автомобил» и на сайта taximaximapp.ru.